Klart Fokus forening: Et lavterskeltilbud for bedre selvbilde og mestring

Klart Fokus forening er en ideell organisasjon som ble stiftet i 2022. Foreningens formål er å tilby lavterskeltilbud for bedre selvbilde og mestring. Klart Fokus er tuftet på frivillig arbeid og donasjoner.

Foreningens tjenester er åpne for alle, uavhengig av alder, kjønn, bakgrunn eller økonomiske ressurser. Tjenestene er gratis eller svært rimelige.

Klart Fokus tilbyr en rekke ulike tjenester, blant annet:

  • Selvtillitsbyggingskurs
  • Mestringskurs
  • Gruppeterapi
  • Fotoworkshops
  • Kulturavisa

Foreningens kurs og workshops er ledet av erfarne fagpersoner. Kursene er utformet for å gi deltakerne verktøy og kunnskap til å styrke selvbildet og mestringsevnen.

Klart Fokus arrangerer også kulturarrangementer, som foredrag, konserter og utstillinger. Kulturarrangementene er en viktig del av foreningens arbeid, da de bidrar til å skape et fellesskap og fremme mangfold.

Klart Fokus er en viktig ressurs for personer som ønsker å styrke selvbildet og mestringen. Foreningens lavterskeltilbud gjør det mulig for alle å få hjelp, uavhengig av økonomiske ressurser.

Klart Fokus er avhengig av frivillig arbeid og donasjoner for å kunne drive sitt arbeid. Foreningen oppfordrer alle som ønsker å bidra til å kontakte dem.