Donasjoner er viktige for Klart Fokus sitt arbeid

Klart Fokus er en ideell organisasjon som tilbyr lavterskeltilbud for bedre selvbilde og mestring. Foreningen er avhengig av frivillig arbeid og donasjoner for å kunne drive sitt arbeid.

Donasjoner

Donasjoner er en viktig inntektskilde for Klart Fokus. Donasjoner kan brukes til å dekke utgifter til kurs, workshops, fotostudio, og andre aktiviteter. Donasjoner kan også brukes til å støtte foreningens arbeid med å fremme forståelse og kunnskap om selvbilde og mestring.

Pante-penger

Klar Fokus samler inn pante-penger. Pante-pengene brukes til å finansiere foreningens arbeid med å styrke selvbildet til personer som sliter med blant annet rus og psykisk helse.

VIPPS

GRASROTANDEL

SPLEIS